Rekonstrukcija ceste Juršinci - Moravci

Rekonstrukcija LC 155011 Juršinci - Moravci (odsek Bar Kaučič do odcep Polenšak)

Osnovni cilj investicije je bila izravnava in preplastitev cestišča v dolžini cca 1570 m in širini 5 m in ureditev odvodnjavanja ter bankin ob cestišču, s čem se je povečala varnost prometa na lokalni cesti, ki je izredno obremenjena.

Rekonstrukcija ceste Dragovič - kapela Slaček

Rekonstrukcija del JP 655081 - Dragovič (-kapela Slaček)

Namen investicije je bila rekonstrukcija JP 655081 - Dragovič (kapela-Slaček) in sicer izravnava in preplastitev cestišča v širini 3 m in dolžini 500 m ter ureditev odvodnjavanja in bankin ob cestišču.


Rekonstrukcija ceste Zagorci Štebih - Repič

Rekonstrukcija del JP 655551 - Zagorci (Štebih-Repič)

Namen investicije je bila novogradnja JP 655551, Zagorci R3 712 - Slaček HŠ 83 - Baum HŠ 1, in sicer je bil predmet investicije odsek Štebih - Repič. Ta del javne poti povezuje gospodinjstva, cestišče še ni bilo asfaltirano. Novogradnja Javne poti se je izvedla v širini 3 m in dolžini 550 m.

Urejanje infrastrukture - novo naselje Juršinci

Urejanje infrastrukture (drugi del) - novo naselje Juršinci

Gre za nadaljevanje gradnje infrastrukture v novem naselju, da bo predel novega naselja celovito urejen. Izgradila se je cesta, ki povezuje novo naselje z lokalno cesto, kanalizacija (fekalna in meteorna), javna razsvetljava, vodovod.


Ureditev parcele 361 Pirat

Ureditev parcele št. 361 (Pirat)

Asfaltirala in tlakovala se je parcela v centru občine, ki je namenjena druženju. Ločeno so se na parceli uredila tudi parkirišča, ki so namenjena obiskovalcem zdravstvenega doma in lekarne za krajše parkiranje.

Alternativna pot - zemljišče pod blokom

Alternativna pot - zemljišče pod blokom

Uredila in asfaltirala se je nova povezovalna cesta, alternativna pot za šolarje in za izvoz iz območja šole. Ob koncu te nove alternativne poti bo avtobusno postajališče, namenjeno šolarjem, ki se v šolo vozijo s šolskim avtobusom.


Projekt Vitalno med generacijami LAS

Projekt »Vitalno med generacijami« (LAS)

Ureditev rekreacijsko igralnega družabnega centra na prostem, ureditev tematske sprehajalne poti, spodbujanje medgeneracijskega druženja, neformalnega prenosa znanj, medgeneracijske strpnosti ter sodelovanje in povezovanje različnih sektorjev. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani OŠ Juršinci. Povezava: http://vitalno.splet.arnes.si/.

 
Go to top