Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Juršinci je v zadevi ocene škode na kmetijskih kulturah zaradi posledic neurij s točo v letu 2019 na območju občine Juršinci na 2. redni seji sprejela sklep.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017), Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 8/2019) in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020 (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 8/2019), župan Občine Juršinci objavlja

Na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana seznanjamo oškodovance po toči 2019 o podaljšanem roku za dostavo vloge in izjavo do 3. 2. 2020 do 14. ure. Vlogo z ustreznimi dokazili se dostavi na Občino Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

Prejemniki sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2019 (šport, turizem, kultura in socialno-humanitarne dejavnosti).

Go to top