Javni razpis za sofinanciranje naselitve rib v ribnik v Občini Juršinci za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Juršinci za leto 2019

Javni razpis za dodelitev de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2019

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2019

Javni razpis za dodelitev de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci za leto 2019

Go to top